Privacy Policy

Gizlilik Politikası ve Şartlar

Son güncellenme: 08/05/2022


Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz
hassasiyetle korunmaktadır.
Biz, derspaylasimlari.com, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması
politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin
kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz
ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri
aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve
çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan
yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları,
teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek,
depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde
ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz
hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin
tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksiumum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak,
hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş
kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve
kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari
makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet
süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet
aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği
yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep
halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile
aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarını

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını
kullanabilir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
  kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri
  bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
  düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı
  üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
  suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
  hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere sitemail@gmali.com üzerinden bizimle
iletişime geçebilirsiniz.

Kullanım Koşulları

Son güncellenme: 8/05/2022


Sevgili ziyaretçimiz, lütfen https://derspaylasimlari.com web sitemizi ziyaret etmeden önce işbu
kullanım koşulları sözleşmesini dikkatlice okuyunuz. Siteye erişiminiz tamamen bu
sözleşmeyi kabulünüze ve bu sözleşme ile belirlenen şartlara uymanıza bağlıdır.
Şayet bu sözleşmede yazan herhangi bir koşulu kabul etmiyorsanız, lütfen siteye
erişiminizi sonlandırınız. Siteye erişiminizi sürdürdüğünüz takdirde, koşulsuz ve
kısıtlamasız olarak, işbu sözleşme metninin tamamını kabul ettiğinizin, tarafımızca
varsayılacağını lütfen unutmayınız. İşbu siteye ilişkin Kullanım Koşulları, yayınlanmakla yürürlüğe girer. Değişiklik yapma hakkı, tek taraflı olarak derspaylasimlari’a aittir ve derspaylasimlari üzerinden güncel olarak paylaşılacak olan bu değişiklikleri, tüm kullanıcılarımız baştan kabul etmiş sayılır.

Gizlilik

Gizlilik, ayrı bir sayfada, kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesinin esaslarını
düzenlemek üzere mevcuttur. derspaylasimlari.com’u kullandığınız takdirde, bu verilerin işlenmesinin
gizlilik politikasına uygun olarak gerçekleştiğini kabul edersiniz.

Hizmet Kapsamı

Sunacağımız hizmetlerin kapsamını ve niteliğini, yasalar
çerçevesinde belirlemekte tamamen serbest olup; hizmetlere ilişkin yapacağımız
değişiklikler, derspaylasimlari.com’da yayınlanmakla yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

Telif Hakları

derspaylasimlari.com’da yayınlanan tüm metin, kod, grafikler, logolar, resimler, ses dosyaları ve
kullanılan yazılımın sahibi (bundan böyle ve daha sonra “içerik” olarak anılacaktır)
tüm hakları saklıdır. Yazılı izin olmaksızın site içeriğinin çoğaltılması
veya kopyalanması kesinlikle yasaktır.

Genel Hükümler

● Kullanıcıların tamamı, derspaylasimlari.com’u yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla
kullanacaklarını ve üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek
nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. derspaylasimlari.com
dâhilinde yaptıkları işlem ve eylemlerindeki, hukuki ve cezai
sorumlulukları kendilerine aittir. İşbu iş ve eylemler sebebiyle, üçüncü
kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı derspaylasimlari.com’un
doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
● derspaylasimlari.com’da mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sağlamak için elimizden
geleni yapmaktayız. Lakin gösterdiğimiz çabaya rağmen, bu bilgiler, fiili
değişikliklerin gerisinde kalabilir, birtakım farklılıklar olabilir. Bu sebeple,
site içerisinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği ile ilgili
tarafımızca, açık veya zımni, herhangi bir garanti verilmemekte, hiçbir
taahhütte bulunulmamaktadır.
● derspaylasimlari.com’da üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içerikleri tarafımızca
bilinmeyen diğer web sitelerine, uygulamalara ve platformlara köprüler
(hyperlink) bulunabilir. derspaylasimlari.com, işlevsellik yalnızca bu sitelere ulaşımı
sağlamakta olup, içerikleri ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.
● derspaylasimlari.com’u virüslerden temizlenmiş tutmak konusunda elimizden geleni
yapsak da, virüslerin tamamen bulunmadığı garantisini vermemekteyiz.
Bu nedenle veri indirirken, virüslere karşı gerekli önlemi almak,
kullanıcıların sorumluluğundadır. Virüs vb. kötü amaçlı programlar, kodlar
veya materyallerin sebep olabileceği zararlardan dolayı sorumluluk kabul
etmemekteyiz.
● derspaylasimlari.com’da sunulan hizmetlerde, kusur veya hata olmayacağına ya da
kesintisiz hizmet verileceğine dair garanti vermemekteyiz. derspaylasimlari.com’a ve
sitenin hizmetlerine veya herhangi bir bölümüne olan erişiminizi önceden
bildirmeksizin herhangi bir zamanda sonlandırabiliriz.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

derspaylasimlari.com’un kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumluluğumuz, kast ve ağır ihmal ile
sınırlıdır. Sözleşmenin ihlalinden doğan zararlarda, talep edilebilecek toplam
tazminat, öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Yukarıda bahsedilen sorumluluk
sınırlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni yaralanmaya veya bir kişinin
sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geçerli değildir. Hukuken mücbir sebep
sayılan tüm durumlarda, gecikme, ifa etmeme veya temerrütten dolayı, herhangi bir
tazminat yükümlülüğümüz doğmayacaktır.
Uyuşmazlık Çözümü: İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından
doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır;
Ankara Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Çerez Politikası

Son güncellenme: 08/05/2022


Biz, derspaylasimlari.com, olarak güvenliğinize önem veriyor ve bu Çerez Politikası ile siz sevgili
ziyaretçilerimizi, web sitemizde hangi çerezleri, hangi amaçla kullandığımız ve çerez
ayarlarınızı nasıl değiştireceğiniz konularında kısaca bilgilendirmeyi hedefliyoruz.
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, çerezler vasıtasıyla, ne tür kişisel
verilerinizin hangi amaçla toplandığı ve nasıl işlendiği konularında, kısaca bilgi sahibi
olmak için lütfen bu Çerez Politikasını okuyunuz. Daha fazla bilgi için Gizlilik
Politikamıza göz atabilir ya da bizlerle çekinmeden iletişime geçebilirsiniz.

Çerez Nedir?

Çerezler, kullanıcıların web sitelerini daha verimli bir şekilde kullanabilmeleri adına,
cihazlarına kaydedilen küçük dosyacıklardır. Çerezler vasıtasıyla kullanıcıların
bilgilerinin işleniyor olması sebebiyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
gereğince, kullanıcıların bilgilendirilmeleri ve onaylarının alınması gerekmektedir.
Bizler de siz sevgili ziyaretçilerimizin, web sitemizden en verimli şekilde
yararlanabilmelerini ve siz sevgili ziyaretçilerimizin kullanıcı deneyimlerinin
geliştirilebilmesini sağlamak adına, çeşitli çerezler kullanmaktayız.

Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler, web sitesine ilişkin temel işlevleri etkinleştirerek web sitesinin
kullanılabilir hale gelmesini sağlayan çerezlerdir. Web sitesi bu çerezler olmadan
düzgün çalışmaz.

Performans Çerezleri

Performans çerezleri, ziyaretçilerin web sitesine ilişkin kullanım bilgilerini ve
tercihlerini anonim olarak toplayan ve bu sayede web sitesinin performansının
geliştirilmesine olanak sağlayan çerezlerdir.

Fonksiyonel Çerezler

Fonksiyonel çerezler, kullanıcıların web sitesine ilişkin geçmiş kullanımlarından yola
çıkılarak gelecekteki ziyaretlerinde tanınmalarını ve hatırlanmalarını sağlayan ve bu
sayede web sitelerinin kullanıcılara dil, bölge vb. gibi kişiselleştirilmiş bir hizmet
sunmasına olanak tanıyan çerezlerdir.

Reklam Çerezleri

Reklam çerezleri, üçüncü taraflara ait çerezlerdir ve web sitelerinde ziyaretçilerin
davranışlarını izlemek için kullanılırlar. Bu çerezlerin amaçları, ziyaretçilerin
ihtiyaçlarına yönelik ilgilerini çekecek reklamların gösterilmesine yardımcı olmaktır ve
sorumluluğu çerez sahibi üçüncü taraflara aittir

Çerezler İle İşlenen Kişisel Veriler Nelerdir?

Kimlik (isim, soy isim, doğum tarihi vb.) ve iletişim (adres, e-posta adresi, telefon, IP,
konum vb.) bilgileriniz tarafımızca, çerezler (cookies) vasıtasıyla, otomatik veya
otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama
bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek,
kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi
çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Çerezler Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

Web sitemizde, şüpheli eylemlerin tespiti yoluyla güvenliğin sağlanması,
kullanıcıların tercihleri doğrultusunda işlevsellik ve performansın artırılması, ürünlerin
ve hizmetlerin geliştirilmesi ve kişiselleştirilmesi ile bu hizmetlere ulaşımın
kolaylaştırılması, sözleşmesel ve hukuki sorumlulukların yerine getirilmesi amaçlı
çerezler kullanmaktadır. Ayrıca kullanıcıların daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcılar
ile buluşturulabilmesi amacıyla reklam çerezleri ve üçüncü taraflarla bilgi paylaşımı
da söz konusudur.

Çerezler Nasıl Yönetilmektedir?

Tüm bu açıklamalardan sonra, hangi çerezlerin kullanılacağı konusu, tamamen
kullanıcılarımızın özgür iradelerine bırakılmıştır. Çerez tercihlerinizi, tarayıcınızın
ayarlarından silerek ya da engelleyerek, web sitemize adım attığınız anda yönetebilir
ya da gelecekte, istediğiniz zaman bu ayarları değiştirebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi
için Gizlilik Politikamıza göz atabilir ya da bizlerle email@site.com e-mail adresi
üzerinden iletişime geçebilirsiniz

Başa dön tuşu